Petre IORDACHE

UNELTE, UTILAJE ŞI CONSTRUCTII APICOLE

    Prefaţă

INTRODUCERE

Apicultura modernă este o ramură a agriculturii care se ocupă cu creşterea şi exploatarea familiilor de albine în scopul producerii produselor apicole şi polenizării culturilor agricole şi forestiere.

Deşi în trecut familiile de albine erau întreţinute în special pentru miere şi ceară, în prezent, în condiţiile extinderii suprafeţelor acoperite cu specii cultivate, albinele sunt folosite nu numai pentru producerea produselor apicole, ci şi ca mijloc de sporire a recoltei multor culturi cerealiere (graminee), tehnice, furajere şi leguminoase – prin polenizarea lor de către albine.

Activitatea apicolă este efectuată de către apicultori şi această activitate impune acestora multe calităţi umane, o asiduă şi continuă pregătire teoretică şi practică în domeniu. În acelaşi timp, activitatea apicolă este o modalitate de a obţine satisfacţii materiale, fiind, în acelaşi timp, o sursă de bucurii spirituale deosebite, ele oferind apicultorilor care cresc şi îngrijesc familiile de albine, adevărate pilde de convieţuire, organizare, hărnicie, perseverenţă şi conlucrare.

În condiţiile actuale, când acţionează implacabil legile şi regulile economiei de piaţă şi când se apropie momentul aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, trebuie să fim conştienţi că o apicultură performantă şi competitive nu se poate realiza decât cu oameni bine pregătiţi profesional şi chiar atestaţi în acest sens, cu exploataţii apicole cu dotare tehnică modernă, performantă, de ultimă oră, în continuă perfecţionare care să asigure în final produse apicole de calitate superioară pentru siguranţa alimentară a consu-matorului.

Obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune în activitatea apicolă se poate face îndeplinind, în principal, următoarele condiţii: îngrijirea şi exploatarea unui număr optim de familii de albine, utilizarea unui inventar apicol modern şi adaptat scopului activităţii desfăşurate, existenţa  unui personal de deservire a activităţii stupinei cu înaltă calificare în apicultură, folosirea unor baze melifere de mare potenţial şi efectuarea unei activităţi de management şi marketing performante şi adecvate activităţii apicole.

 

ISBN 973-86991-3-4 

    Prefaţă